Matianga��i ahakikishia watahiniwa kwamba mitihani itaendelea ilivyopangwa